UPDATE Corona: Nieuwe regels vanaf Zaterdag 12 november 2021

door: Koen Montijn & Ciska Lauffer

Vanaf zaterdag 12 november moet het CTB (Coronatoegangsbewijs) gescand worden voordat iemand van achttien jaar of ouder de sporthal betreedt om deel te nemen aan trainingen en/of wedstrijden. Daarbij wordt ook het identiteitsbewijs gecontroleerd. Publiek is niet meer toegestaan bij wedstrijden en traingen.

De algemene richtlijnen, gebaseerd op de landelijke maatregelen:

  • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • Schud geen handen;
  • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

De regels

  • Voor iedereen vanaf 18 jaar is bij KV Apollo scannen van het CTB (CoronatoegangsBewijs) verplicht om deel te nemen aan trainingen en/of wedstrijden.
  • Bij het scannen van het CTB wordt ook het identiteitsbewijs gecontroleerd.
  • Personen die met een (vrijwilligers) functie aanwezig moeten zijn op de vereniging, zijn van deze verplichting uitgezonderd. Het gaat dan om trainers en coaches (uit en thuis club), scheidsrechters, alle noodzakelijk aanwezige vrijwilligers (zaal commissaris en klok bediendes) die hun taak komen uitvoeren op de vereniging.
  • Publiek is niet welkom bij wedstrijden of trainingen, Ouders die hun kinderen komen halen of brengen blijven buiten de sporthal. Ouders die op het rijschema staan bij uitwedstrijden mogen m.b.v. CTB en identiteitsbewijs wel de sporthallen in. (per 3 kinderen is er één rijouders toegestaan!)