Corona Update: Besluit voortgang zaalcompetitie KNKV

door: namens de corona coördinatoren Ciska Lauffer & Koen Montijn

De Rijksoverheid maakte vrijdagavond 26 november bekend dat er in ieder geval tot 19 december 2021 niet na 17.00 uur gesport mag worden. Daaropvolgend heeft het KNKV gekeken hoe het z’n leden zoveel mogelijk mogelijkheden kan bieden om te kunnen blijven sporten.

Samengevat komt het besluit van het KNKV neer op het volgende:

De Korfbal League kan doorgang vinden volgens het reguliere competitieschema.

De competitie voor het wedstrijdkorfbal wordt per direct gestopt.
– Er komt een nieuw (flexibel) competitieprogramma vanaf januari zodra het mogelijk is om te trainen.
– Geplande wedstrijden in de komende weekenden voor 17.00 uur kunnen als oefenwedstrijden worden gespeeld als beide teams dat willen, maar de resultaten tellen niet mee voor de competitie.

De huidige breedtekorfbalcompetitie vindt doorgang waar mogelijk, conform de huidige competitieopzet en binnen de gestelde regelgeving. De verenigingen krijgen alle ruimte om de niet gespeelde wedstrijden in onderling overleg op nieuw in te plannen. Wedstrijden die na 17.00 nog bezig zijn of nog moeten beginnen komen te vervallen en zullen ingehaald worden in het nieuwe kalenderjaar.

Voor alle zaaldiensten, scheidsrechters en QR vrijwilligers gaat in principe alle vrijwilligers taken gewoon door tot 17.00 uur.

Volledige bericht van de KNKV vind je hier

Mochten er vragen zijn dan horen wij dit graag.