G-Korfbalcommissie

Wie zitten er in de G-korfbalcommissie

Voorzitter:
Piet Doedens
gteamkvapollo@hotmail.com

Commissieleden:

  • Marijke van Nieuwkoop

Contactpersoon i/h Apollo bestuur
Piet Doedens
072 – 57 14 669

Wegens gebrek aan leden is ons G-team opgeheven. Erg jammer voor de leden die elke keer nog vol enthousiasme kwamen trainen. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op, wellicht kunnen we ons G-team weer indelen om te laten trainen.