Gewijzigde spelregels KNKV

door: Technische Commissie

Zoals eerder aangekondigd heeft de Internationale Korfbal Federatie (IKF) de officiële spelregels van korfbal opnieuw vastgesteld. Deze herziene spelregels gaan in per 1 september 2020.

Nadat de IKF half juli het nieuwe spelregeldocument heeft opgeleverd, is het KNKV hard aan de slag gegaan om het document te vertalen en de wijzigingen door te voeren in de betreffende bestuursbesluiten en reglementen. Onze specialisten stuitten hierbij op een aantal kleine punten over de wijze van formuleren en de interpretatie. Deze punten heeft het KNKV voorgelegd aan het Playing Rules Committee (PRC) van de IKF.

Door deze vertraging kan het KNKV de Nederlandse vertaling nog niet, zoals eerder aangekondigd, voor dit weekend publiceren, maar pas na het weekend. Natuurlijk kan elke speler, coach of scheidsrechter al wel de Engelse versie inzien, zoals die half juli al geplaatst is.

Komend weekend
Om iedereen toch alvast voor te bereiden op komend weekend, waarin op grote schaal wordt geoefend, volgt hieronder een korte, Nederlandstalige opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

-Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Bij twijfel wijst de scheidsrechter aan wie de strafworp neemt. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal.

-Er is geen verbod meer op steunbal en vallend de bal bemachtigen. Hierbij moet je vooral denken aan de knie op de grond of languit liggend de bal nog pakken. Die regels vloeiden voort uit de grastijd, toen het vooral bij de jeugd soms nog wel iets aantrekkelijks had om over de grond te rollen, maar met het kunstgras laat je dat wel uit je hoofd.

-Met de vuist de bal raken mag ook nu, maar dat zal ongetwijfeld beperkt blijven tot die incidentele keer dat dat eens gebeurt, want de regels over ‘gevaarlijk spel’, zijn ongetwijfeld niet veranderd, De precieze invulling van deze regel wordt nog vervolgt.

-De opgooibal is afgeschaft. Heel simpel gezegd moet de scheidsrechter een keuze maken wie de bal krijgt.

-Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt. Dus geen gedoe meer over was het nu boven de knie of er onder en als je de bal per ongeluk op je been of voet krijgt, gewoon doorspelen. Alleen opzettelijk voetbal wordt bestraft door de scheids.

-Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere deelnemers niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de bank zijn.

-Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.

Uitgangspunten en structuur
In de oude versie van de spelregels werd alles tot in detail uitgeschreven en werden de uitgangspunten van de sport niet altijd helemaal gevolgd. De IKF is nu ‘van de grond af aan’ begonnen met het opnieuw opschrijven van de spelregels. De herziene spelregels zijn gebaseerd op de basis van onze sport. Geen dribbelen of loopacties met de bal, maar verplicht samenspel rondom een doel (de korf) dat vanuit 360 graden benaderbaar is. Het balbezit is beschermd en alle spelers zijn zowel aanvaller als verdediger. De regels zijn ook opgesteld vanuit de visie dat de scheidsrechter een spelleider is; de scheidsrechter maakt het mogelijk dat de spelers met elkaar kunnen wedijveren. Voor de IKF komt hier nog bij dat korfbal altijd door een gelijk aantal mannen en vrouwen wordt gespeeld.

De IKF vertegenwoordigt 70 landen, waarvan Nederland veruit het grootste korfballand is. De internationale commissie die de spelregels opstelt heet, zoals genoemd, het Playing Rules Committee (PRC) en daarin zitten vertegenwoordigers uit België, Hongkong, Portugal en Nederland. Het bestuur van de IKF stelt uiteindelijk de spelregels vast. Met de vernieuwing is geprobeerd om de regels te vereenvoudigen en enkele overbodige af te schaffen.

Naast de spelregels bestaan de zogenaamde Competition Regulations. Hierin kunnen landen maatwerk leveren. Voor het KNKV bijvoorbeeld, dat een afwijkend aantal mannen en vrouwen mee kan doen bij jeugd- en breedtekorfbal en dat er acht wisselspelers op de bank mogen (spelregels staan maximaal zes toe). In Nederland zijn de Competition Regulations onderverdeeld in het Reglement van Wedstrijden, bestuursbesluiten en een enkel raadsbesluit.

Bron: Website KNKV & KV Koogzaandijk