Wat is korfbal?

Korfbal is…

 • Een sport waar twee teams van elk vier dames en vier heren elkaar d.m.v. samenspel bestrijden;
 • Een sport waar uitwassen in onsportief gedrag gelukkig uitzonderlijk zijn;
 • Een sport voor de hele familie, op het korfbalveld komt men dan ook veel families tegen; kinderen die al vanuit de kinderwagen leren over de normen en waarden die bij een teamsport horen. Maar ook grootouders die binnen de vereniging nog een belangrijke rol spelen en zo betrokken blijven bij het maatschappelijk leven.

Wat is korfbalvereniging Apollo?

Apollo…

 • Is een actieve korfbalvereniging met ruim 200 leden. De leden zijn verdeeld over jeugdleden, senioren, recreanten en niet spelenden leden;
 • Heeft zich in de afgelopen 30 jaar binnen de sportregio van Heerhugowaard als vaste waarde weten te vestigen;
 • Is een korfbalvereniging in Heerhugowaard met een regionale functie;
 • Is een vereniging die er trots op is dat het eerste team tot tweede sportploeg in Heerhugowaard van 1999 verkozen is door het Wouters sportfonds.

Wat doet Apollo?

Apollo…

 • Verenigt mensen om te korfballen, korfbal is dan ook de bindende factor. Apollo is daarom een neutrale vereniging;
 • Stelt zich ten doel om alle leden korfbal te laten beleven op die manier en op dat niveau dat voor het individuele lid mogelijk is;
 • Stelt zich verder ten doel om de korfbalsport binnen de regio te promoten.

Waar is Apollo te vinden?

Apollo is… 

 • In de zomermaanden op het grasveld op sportpark de Vork;
 • In de wintermaanden druk met de zaalcompetitie in de Deimoshal aan de Deimoslaan 13 in Heerhugowaard.

(Zie ook de routebeschrijving)


Hoe is Apollo te bereiken?

Meerdere mogelijkheden…


Ook lid worden? Vul HIER het formulier in!


Download HIER ons informatieboekje


Download HIER ons huishoudelijk reglement


Download HIER onze statuten


Lidmaatschap beëindigen?
Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden indien men vóór 15 mei van het lopend bondsjaar schriftelijk opzegt bij de secretaris: secretaris@kvapollo.nl of via Postbus 358, 1700 AJ HEERHUGOWAARD. Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap of overzetten naar een andere categorie dient schriftelijk te gebeuren en is alleen mogelijk in geval van:
1. Verhuizing naar een adres op meer dan 10 km van het huidige adres.
2. Zwangerschap.
3. Zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door het bestuur. Zie tevens de statuten artikel 11, lid 1.