Opzeggen lidmaatschap

door: Technische Commissie

Opzeggen dient te geschieden vóór 15 mei 2023.

We willen natuurlijk heel graag dat je lid blijft van onze club! Maar we begrijpen ook dat er soms redenen zijn waarom je wilt of moet opzeggen.

Opzeggen dient te geschieden vóór 15 mei 2023. Opzeggingen zijn pas definitief nadat een ontvangstbevestiging van de opzegging is ontvangen. Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het eind van het volgende verenigingsjaar. Graag horen wij ook waarom je stopt.

Opzeggen kan alleen via een mail naar secretaris@kvapollo.nl.