LIDMAATSCHAP BEEINDIGEN

Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden indien men vóór 15 mei van het lopend bondsjaar schriftelijk opzegt bij de secretaris: secretaris@kvapollo.nl of via Postbus 358, 1700 AJ HEERHUGOWAARD.

Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap of overzetten naar een andere categorie dient schriftelijk te gebeuren en is alleen mogelijk in geval van:

  • Verhuizing naar een adres op meer dan 10 km van het huidige adres.
  • Zwangerschap.
  • Zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door het bestuur. Zie tevens de statuten artikel 11, lid 1.